Meni
lagea@lagea.si
+386 (0)7 499 47 76

Pogoji poslovanja

1. USKLADITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na spletni strani Lagea.com osebne podatke naših strank hranimo v skladu z aktualno zakonodajo Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR. Zavezujemo se k zaupnemu, zakonitemu in transparentnemu obdelovanju podatkov strank, ki jih dobimo na podlagi svobodne volje in s soglasjem strank, ki se tako jasno opredelijo, da se se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov.

S pomočjo te politike zasebnosti vas želimo obvestiti, da se zavzemamo za spoštovanje temeljnih pravic strank ter da s podatki, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo, ravnamo s posebno previdnostjo in skrbjo.
Kot obdelovalec podatkov zagotavljamo, da smo izvedli številne tehnične kot tudi organizacijske ukrepe, s katerimi smo zagotovili najboljšo zaščito osebnih podatkov s katerimi upravljamo. Zbiranje in uporaba podatkov strank je usklajena s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR in veljavno zakonodajo). Na tem mestu opozarjamo na morebitne varnostne špranje pri prenosu podatkov na internetu, zaradi česar nam lahko vsak uporabnik po lastni presoji podatke posreduje tudi preko mobilnega telefona.

1.1. ELEMENTI PODATKOV

Zbiramo in obdelujemo sledeče osebne podatke:
Informacije, ki vključujejo podatke, s katerimi lahko identificiramo posamezno osebo. Tu se sklicujemo na vse identifikatorje, ki omogočajo posredno ali neposredno identificiranje fizične osebe. Sem štejemo imena, priimke, naslov stalnega prebivališča, uporabniška imena in gesla, ID za DDV (v primeru, da gre za pravno osebo), spletni identifikator, fizične, ekonomske, kulturne, genetske ali družbene dejavnike značilne za dotično osebo. Kontaktne podatke preko katerih lahko stopimo v stik z vami (e-pošto, telefonsko številko, naslov dostave oziroma računa, osebne profile na družbenih omrežjih). Prav tako zbiramo in obdelujemo nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu ter podatke o vaših izvedenih naročilih.

Kaj pomeni obdelava:
Pod obdelavo podatkov štejemo vsako operacijo, ki jo izvajamo z osebnimi podatki posameznika ali skupine posameznikov. Kot obdelavo štejemo vse aktivnosti zbiranja, beleženja, organizacije, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, iskanja, razkritja s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo, uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

2 PODATKI OBDELOVALCA

Polni naziv: Lagea d.o.o.
Naslov: Trg izgnancev 16, 8250 Brežice
Telefon: +386 (0)7 499 47 76
E-naslov: lagea@lagea.si
Spletna stran: https://lagea.com/

3 PIŠKOTKI (COOKIES)

Na spletni strani Lagea.com se uporabljajo piškotki (cookies). Gre za datoteke, ki jih spletna stran ustvari med vašim obiskom. Piškotki so neškodljivi, omogočijo pa vam lažjo uporabo spletne strani. Posameznik lahko nastavitev piškotkov s pomočjo ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika zavrne in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Posameznik lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbriše, s tem pa tudi deaktivira nastavljene funkcije internetnega brskalnika, zaradi česar funkcije spletnega mesta ne bodo uporabne v celoti.

4 ZBIRANJE IN PODATKOV IN INFORMACIJ

Ko posameznik obišče spletno mesto, naša spletna stran zbira številne podatke in informacije, ki se hranijo v datoteke dnevnega strežnika. Spletna stran zbira naslednje podatke:

 • Vrsto in različico brskalnika, ki ga uporablja posameznik
 • Operacijski sistem, ki ga uporablja dostopkovni sistem
 • Spletno mesto napotitelja
 • Poddržavne spletne strani
 • Datum in čas dostopanja na spletno stran
 • IP naslov
 • Ime ponudnika internetnih storitev dostopnega sistema
 • Podatke in informacije, se lahko uporabijo v primeru kibernetskega napada na naše informacijske tehnologije

Pri uporabi naštetega naša spletna stran ne pridobi nobenih specifičnih podatkov o posamezniku. Informacije zbiramo zgolj iz naslednjih razlogov:

 • Da zagotovimo pravilen prikaz naše spletne strani
 • Optimizacije vsebine spletne strani in oglasov
 • Zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja naših sistemov informacijske tehnologije
 • Zagotavljanje informacij ustreznim organom kazenskega pregona v primeru spletnega napada

5 E-NOVICE

Posamezniki se lahko na naši spletni strani prijavijo na e-novice, preko katerih so deležni koristnih informacij o našemu prodajnemu programu. S pomočjo e-novic obveščamo le posameznike, ki so s prejemanjem soglašali.

Obvestila prejme posameznik, na kogar se nanašajo osebni podatki in e-poštni naslov. Posameznik obvestila prejema le, če se prijavi na prejemanje e-novic.

Prejemnik lahko e-novice kadarkoli prekliče, prav tako tudi soglasje za shranjevanje osebnih podatkov. Slednje lahko prekliče preko povezave, ki jo najde na dnu vsakih e-novic oziroma preko pisnega, elektronskega oziroma ustnega sporočila.

6 UPORABA PRIDOBLJENIH OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov, ki jih bomo pridobili, bomo uporabljali za naslednje namene:

 • Obveščanje in pošiljanje e-novic po elektronski pošti
 • Trženje in pošiljanje ponudb po elektronski/klasični pošti, na spletni strani ter opravljanje telefonskih klicev
 • Statistične in tržne analize
 • Sledenje klikom, odpiranje elektronske pošte in klikom na spletni strani za potrebe segmentacije in prilagoditve vsebine elektronske pošte

7 KONTAKTNI OBRAZEC

Spletna stran Lagea.com zajema kontaktne obrazce, preko katerih lahko posamezniki hitro stopijo v kontakt s podjetjem. Če se posameznik odloči, da kontaktira Lagea, se vsi podatki, ki jih posreduje v obrazcu, samodejno shranijo. Slednje shranimo za namen obdelave podatkov in vzpostavitve stika s pošiljateljem. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

8 IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Lagea (upravljavec podatkov) obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, le v obdobju, v katerem jih potrebuje za namene opravljanja skladiščenja ali če tako odobri evropski zakonodajalec/drugi zakonodajalec v zakonih ali predpisih, ki zadevajo upravljavca podatkov (Lagea). V primeru, da namen skladiščenja ni določen/ni primeren/poteče rok skladiščenja, ki je predpisan s strani evropskega zakonodajalca/drugega pristojnega zakonodajalca, se osebni podatki blokirajo/izbrišejo v skladu z evropskimi zahtevami. Na zahtevo posameznika, na čigar se osebni podatki nanašajo, je možen izbris osebnih podatkov.

9 UPORABNIŠKE PRAVICE

Pravica do potrditve

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku daje pravico, da od upravljalca (Lagea) pridobi informacije ali se njegovi podatki obdelujejo. Posameznik pravico izkoristi tako, da se obrne na kontaktne osebe pri upravljavcu.

Pravica do dostopa

Evropski zakonodajalec vsakemu posamezniku dodeljuje pravico, da s strani upravljalca v vsakem trenutku pridobi kopijo osebnih podatkov, ki jih ta hrani. Prav tako lahko posameznik dostopa do naslednjih podatkov:

 • Namen obdelave podatkov
 • Kategorije zadev osebnih podatkov
 • Kategorije prejemnikov, za katere so bili/bodo razkriti osebni podatki
 • Predvideno obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki/merila, ki določajo obdobje
 • Obstoja pravice, da upravljavec zahteva popravek/izbris/omejitev/ugovor obdelave osebnih podatkov
 • Obstoja pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
 • Vseh razpoložljivih informacij o viru osebnih podatkov

Pravica do popravka

Odobreno s strani evropskega zakonodajalca, ima posameznik pravico, da od upravljalca (Lagea) zahteva takojšen popravek napačnih/netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Posameznik ima pravico do dopolnitve pomanjkljivih podatkov. Posameznik se lahko kadarkoli obrne na kontaknte osebe pri upravljavcu (Lagea).

Pravica do izbrisa

Odobreno s strani evropskega zakonodajalca, ima vsak posameznik pravico do takojšnjega izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Upravljavec mora obvezno nemudoma izbrisati osebne podatke v zakonsko predvidenih primerih.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Odobreno s strani evropskega zakonodajalca ima vsak posameznik pravico, da od upravljavca (Lagea) zahteva omejitev obdelave podatkov, če velja eno od naštetega:

 • Posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov za čas, ki upravljavcu (Lagea) omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov
 • Če je obdelava osebnih podatkov nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo
 • Upravljavec ne potrebuje osebnih podatkov za namen obdelave, vendar posameznik zahteva vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov
 • Posameznik, na čigar se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu z BDP, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad posameznikovimi, na katere se osebni podatki nanašajo.

V primeru, da je kateri izmed navedenih pogojev izpolnjen in posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, shranjenih pri Lagea, mora Lagea nemudoma zagotoviti, da se prošnja za omejitev obdelave upošteva.

Pravica do prenosa podatkov

Posameznik ima pravico do prenosljivosti podatkov. Po potrebi se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki obrne na zaposlene pri Lagea.

Pravica do ugovora

Zagotovljeno s strani evropskega zakonodajalca, ima vsak posameznik pravico, da na podlagi razlogov, ki zadevajo njegov poseben položaj, kadarkoli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Lagea ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora. Nasprotno velja v primeru, ko lahko dokažemo utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomeščajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

Če Lagea obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za te namene. V primeru, da posameznik ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja, Lagea ne bo več obdeloval osebnih podatkov za te namene. Če želi posameznik uveljavljati pravico do ugovora, se lahko kadarkoli obrne na zaposlene pri Lagea.

Pravica do odstopa od varstva podatkov

Zagotovljeno s strani evropskega zakonodajalca ima vsak posameznik pravico, da kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V primeru, da želi posameznik pravico uveljavljati, se obrne na zaposlene pri Lagea.

10 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec (Lagea) bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zbiranje in uporaba podatkov strank je usklajena s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR in veljavno zakonodajo). Prav tako bo upravljalec zagotovil ustrezno varovanje osebih podatkov. V nobenem primeru osebnih podatkov Lagea ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Lagea izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

11 POGODBENI OBDELOVALCI IN OBMOČJE HRAMBE

Upravljavec (Lagea) zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem. Ti lahko osebne podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem.
Prav tako so zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov (CRM, e-mail marketing, marketinška avtomatizacija).

Upravljavec (Lagea) lahko osebne podatke posreduje digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn …) Te z uporabo piškotkov, upravljavcu omogočajo oblikovanje natančnejših segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovnega trženja. Pri slednjem gre lahko za izvoz podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

12 OBDOBJE HRANJENA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec (Lagea) osebne podatke hrani v časovno omejenem obdobju ali do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov posameznika. Ko posameznik prekliče soglasje, njegove osebne podatke trajno izbrišemo. Zbirke podatkov bi prenehali hraniti ali obdelovati tudi, če bi v podjetju prenehali z zgoraj naštetimi nameni. V tem primeru bi bili podatke trajno izbrisali.

Lagea d.o.o.
Brežice, oktober 2020